Analogni spoljni jednolinijski interfonski uređaji