Konvencionalni sistemi za dojavu požara MaviGard MC/MP/MS, Mavili