Bežična centrala
12-W LS3

Detektor Pokreta ELITE IR
May 27, 2014
BEŽIČNI DETEKTOR Compact XT-W
May 27, 2014

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: 12-W LS3 Vrsta

– Bežična centrala Premier Elite 12-W,
– RICOCHET™ mesh tehnologija,
– radna učestanost 868.0 – 868.6 MHz
– 8 bežičnih uređaja,
– 4 žične zone na ploči
– razdvojiva na 2 podsistema
– 4 programabilna izlaza
– 8 korisničkih šifara,
– PVC kućište.
– EN50131-1 Grade2, EN50131-3 Grade2.