Centrala
Veritas R8 Plus/ Excel

Alarmni Sistem T-SEC 01 / KIT 1
December 6, 2015
Tastatura Veritas RKP
December 6, 2015

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Veritas R8 Plus/ Excel Vrsta

– Centrala Veritas R8 Plus/ Excel,
– 8 programabilnih zona plus tamper,
– mogućnost programiranja kroz softver,
– potpuno ili delimično alarmiranje,
– podržava do 6 tastatura /LED i/ili LCD/,
– dо 8 korisničkih šifara,
– memorija do 250 događaja,
– 8 izlaza PGM.
– PD6662:2010 Grade 2