Mikrofon
ED-A92

Atenuator VC-5030WF
May 15, 2013
Mikrofon ED-A94
May 15, 2013

Proizvođač: Tkoko, Kina

TKOKO

Broj artikla: ED-A92 Vrsta

– Mikrofon sa prilagodljivim telom.
– Učestanost 100Hz – 12kHz.
– Tri tastera zvono, držati– za kratka obaveštenja i ON/OFF taster –za duža obaveštenja.
– Impedansa 200Ω, dо 5m kabla,sa konektorom.
– Dimenzije 17.5х14х45cm, težina 0.70kg.