Termički javljač požara
MG-9360

Termički javljač požara MG-9300
October 16, 2013
Termički javljač požara ML-1170
October 16, 2013

Proizvođač: Mavili, Turska

mavili

Broj artikla: MG-9360 Vrsta

– Termički javljač požara sa mikroprocesorskim upravljanjem,
– temperaturni prag 60°С (opcija 30°С, 45°С, 75°С, 90°С),
– 2 LED indikatora,
– izlaz za paralelni signalizator,
– zaštita od elektromagnetnih smetnji,
– materijal ABS,
– bela boja.