Konvencionalna centrala FS 5100
February 23, 2019
Modul 5101
February 23, 2019

Proizvođač: UniPOS

– Modul za proširenje za centrale FS4000, 2/4/6/8 NO relejnih izlaza AC125V/3A, DC30V/3A.
– Relej izlaza odrađuje u slučaju alarmiranja sa njegove odgovarajuće linije.
– 1x RS485 za konekciju sa daljinskom centralom FS5200R.
– Brzina konekcije 9600bps.
– Dimenzije: 100х50х15mm.