Javljač požara MGR-2500
February 8, 2017
Osnova MG-3550
February 8, 2017

Proizvođač: Mavili, Turska

mavili

Broj artikla: MG-3500.M Vrsta

– Оsnova Marine – vlagootporna za konvencionalnu seriju detektora MG/MGR-2000.
– Mogućnost povezivanja svetlosnog indikatora.
– Nikl-kadmijumska (Ni-Cd) antikorozivna zaštita kontakata.