Proširenje
Premier Elite RM8

Proširenje Premier 8XE
October 16, 2013
Centrala Premier Elite 24
October 16, 2013

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Premier Elite RM8 Vrsta

– Proširenje Premier Elite RM8,
– kompatibilno sa serijama Premier i Premier Elite,
– 8 relejnih izlaza,
– mogućnost montaže u kućište,
– Plug-On – samo za seriju Premier Elite (bez Premier Elite 24 i Premier Elite 48-W)
– EN50131-1 Grade3, EN50131-3 Grade3