Senzor
Impaq SC Anthracite Gray

Tastatura Premier Elite FMK Polished brass
November 7, 2021
Senzor Impaq S Anthracite Gray
November 7, 2021

Proizvođač: Texecom, Velika Britanija

Texecom

Broj artikla: Impaq SC Anthracite Gray Vrsta

– Vibracioni senzor sa opcionim magnetnim kontaktom.
– Sivi.
– VIBER Accelerometer tehnologija – detekcija u sve tri ose kroz širok spektar matreijala, Digitalna obrada signala.
– 5 nivoa digitalnog podešavanja osetvljivosti.
– LED.
– Mogućnost izbora strane za montažu magneta.
– Prevazilazi EN50131-2-8, Grade2.