Can Bus alarm
DS410 + JOKER

Can Bus alarm DS410C
September 29, 2013
Can konvertor DS450
September 29, 2013

Proizvođač: Digital Systems, Poljska

Digital Systems

Broj artikla: DS410 + JOKER Vrsta

– Tytan®DS410 sa dodatkom Joker transpondera za autorizaciju.
– Na ovaj način omogućeno je lako i komforno korišćenje funkcije imobilajzera i funkcije protiv otmice automobila (Anti hijack), a stepen bezbednosti podignut je na novi nivo.

Opis:
– Joker transponder u kratkim vremenskim intervalima šalje impulse za autorizaciju i na taj način ostvaruje komunikaciju sa alarmnim sistemom.
– Funkcija imobilajzera: U slučaju da se Joker transponder ne nalazi u dometu pri otključavanju automobila (isključenju alarmnog sistema), neće biti moguće paljenje motora.
– Moguće je alarmni sistem podesiti i tako da u slučaju izostanka autorizacije 30s od isključenja alarmni sistem
– počne sa alarmiranjem.
– Funkcija protiv otmice automobila (Anti hijack): U slučaju izostanka autorizacije posle otvaranja bilo kojih vrata u toku vožnje, ili izlaska Joker transpondera iz dometa, u roku od 45s alarmni sistem će pokrenuti Anti hijack funkciju a potom ugasiti automobil i nastaviti sa alarmiranjem.