Can Bus alarm DS410 + JOKER
September 29, 2013
Modul DS453
September 29, 2013

Proizvođač: Digital Systems, Poljska

Digital Systems

Broj artikla: DS450 Vrsta

– Modul DS450 je mikroprocesorski uređaj za ekstrakciju signala sa CAN–bus mreže automobila. Dobijeni signali su: status prekidača vrata, gepeka i haube, status prekidača kontakta, komande zaključavanja/otključavanja fabričke daljinske komande i sl..
– Uređaj ,,prevodi” digitalne signale sa CAN-bus mreže u generisane analogne signale (+12V i masa), koji se mogu upotrebiti za upravljanje različitim sistemima za monitoring, navigaciju ili sigurnosnim sistemima sa analognim ulazima.